Helsepersonell

Hvert år fødes ca 125 barn med alvorlig medfødt hjertefeil. Noen barn har akutte episoder hjemme og foreldre sier det er vanskelig å gjenkjenne symptomer på forverring.  

Hvordan kan HOBS bidra?

HOBS er laget for foreldrene, men vi håper at appen kan bidra med lettere tilgang til tilpasset og kvalitetssikret informasjon for helsepersonell, samt gi støtte til vurderinger og kommunikasjon i kontakt med foreldre og at kontinuiteten i helsetjenestene rundt familiene kan bli mer strømlinjeformet.

Mobilapplikasjon som støtte og veiledningsverktøy er en ny arbeidsform som har mange fordeler sammenlignet med dagens praksis. Vår målsetning for HOBS er at den skal kunne bidra med følgende:

  • Systematisere innholdet i veiledningen fra helsepersonell slik at variasjon i kvaliteten på ulike tjenestenivå kan reduseres
  • Bidra til mer brukerstyrt og individuell veiledning
  • Hjelpe foreldre å bli bedre kjent med sitt eget barns tilstand, og øke sin kompetanse i vurdering av barnet
  • Vise vurderinger og målinger i kurver og grafer slik at langsomme endringer kan fanges opp
  • Felles forståelse i kommunikasjon og samarbeid mellom foreldre og helsepersonell
  • Gjøre kvalitetssikret informasjon, vurdering og beslutningsstøtte lett tilgjengelig når foreldre ønsker å gjøre en vurdering ved uventet forverring hjemme
Illustrasjonsfoto Elin Hjorth-Johansen

Tilgang til HOBS-App
Helsepersonell får tilgang til en kode til HOBS via sin leder/fagsykepleier eller ved å kontakte oss i prosjektet. Det er viktig at denne koden ikke deles med foreldre fordi HOBS ikke er ferdig kvalitetssikret og evaluert. Det  er bare foreldre i forskningsprosjektet som skal bruke appen til sitt barn foreløpig! De får en "foreldrekode" sammen med opplæring når de er på Rikshospitalet.

Tips til veiledning med HOBS

Vi anbefaler at du laster opp HOBS på egen telefon hvis du skal veilede foreldre. I denne  linken finner du en e-læring som kan hjelpe deg å bli kjent med hvordan du kan støtte foreldrene som ønsker å bruke appen. Tips til hvordan du kan veilede i ulike deler av helsetjenestene finner du under:

Tips til lokalsykehus

Tips til poliklinisk oppfølging 

Tips til bruk på helsestasjon

Uønsket hendelse

Dersom du ønsker å melde en uønsket hendelse som du mener har oppstått pga HOBS kan dette gjøres på denne linken. Linken går via nettskjema til et informasjonssikkert lagringssted og håndteres fortløpende av et "safety board" som er etablert i forbindelse med studien.

 

This article was updated on November 3, 2023