Kontakt

Tekniske henvendelser

Ved tekniske spørsmål, tilbakemeldinger eller behov for kontakt med utviklingsteamet kan du sende mail til følgende adresse: hei@hobs.no 

Spørsmål om praktisk bruk og om forskningsstudien

Har du spørsmål til valg av innstillinger i HOBS, din deltagelse i studien eller behov for å snakke med forskningsgruppen generelt kan du ringe  prosjektkoordinator Elin Hjorth-Johansen på tlf: 986 76 884, eller sende mail til ehjorth@ous-hf.no.

Barnets Helse

Dersom det er behov direkte rettet mot ditt barns helsetilstand ber vi om at du tar kontakt med barnets behandler.

Uønsket hendelse

Dersom du ønsker å melde en uønsket hendelse som du mener har oppstått pga HOBS kan dette gjøres på denne linken. Linken går via nettskjema til et informasjonssikkert lagringssted og håndteres innen kort tid av et "safety board" som er etablert i forbindelse med studien.

This article was updated on June 11, 2023