HOBS

Denne nettsiden er en hjelpeside til appen HOBS baby. HOBS er en forkortelse for  Hjerte OBServasjons-app (Heart OBServation-app). Appen er under utvikling og skal brukes av foreldre til barn med alvorlig medfødt hjertefeil og/eller hjertesykdom.

HOBS evalueres for tiden i et forskningsprosjekt om nytteverdi for foreldre og helsepersonell.  Hvordan forskningsprosjektet skal gjennomføres og hvor langt vi har kommet kan du lese her.

Appen blir utviklet i samarbeid mellom Foreningen for hjertesyke barn (FFHB), Barnekardiologisk avdeling og Nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet (OUS). Systemutvikler er Hena.AS.

Innhold i informasjonslinker som ligger i HOBS er et resultat av samarbeidsprosjekter mellom Rikshospitalet, nasjonale nettverk og Foreningen for hjertesykebarn. Grunnlag for valg av råd og tips i appen er basert på nasjonale anbefalinger i pediatriveilederen så langt det har vært mulig.  

This article was updated on April 18, 2022

Comments