Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder bruk av appen HOBS.

Denne versjonen av appen er kun til bruk i forskning. Data om brukermønster vil bli overført til Tjeneste for Sikker Databehandling (TSD) ved Universitetet i Oslo. Annen utveksling av data foregår ikke. HOBS tildeles kun til brukere som har fått egen tilgangskode og har skrevet under på samtykkeerklæring i studien. Detaljerte opplysninger om hvilke data som samles er gitt spesifikt til deltagerne.

This article was updated on June 11, 2023